Over Dijkman AC

Met jarenlange ervaring op een Gronings accountantskantoor voor het midden- en kleinbedrijf, heeft Ewoud Dijkman in oktober 2010 zijn eigen kantoor opgericht. Vanaf 1 januari 2012 heeft Rian Oosterhoff Dijkman AC versterkt. Inmiddels heeft Dijkman AC een team van circa 5 collega’s die op een betrokken manier ondernemers graag behulpzaam zijn. De markt is aan verandering onderhevig, traditionele werkwijzen op het gebied van administratie en jaarrekeningen maken plaats voor managementinformatie, tussentijdse overzichten en snelle en duidelijke informatie voorziening. Dijkman AC gaat met zijn tijd mee en luistert naar wat de klant graag wil.

Geen tussentijds inzicht? Trage reactie op email en vragen? Niet bij Dijkman AC. Wij zijn proactief, dienstverlenend en hanteren een hoge kwaliteitsnorm.

Als accountant zijn wij aangesloten bij de NBA, wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de gedrags- en beroepsregels voor accountants. Van ondernemers verwachten wij ook dat ze zich aan de regels houden, wij zijn daarbij graag behulpzaam.

Neem eens vrijblijvend contact op!

Meer te weten komen over onze werkwijze?

Neem contact op met Ewoud Dijkman, of stuur een email < ewoud(at)dijkman-ac.nl > met een beschrijving van je bedrijf en wensen op administratief gebied.

Meer informatie

Wij werken graag samen met

Dijkman AC is als accountantskantoor lid van de NBA. Wij zijn tevens aangesloten bij de Auxilium Adviesgroep. Wij werken graag samen met: